Bản Tin Mục Vụ
Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A 2023
Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A 2023
Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A 2023
Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A 2023
Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A 2023
Chúa Nhật 7 Thường Niên A 2023
Chúa Nhật 6 Thường Niên A 2023
Chúa Nhật 5 Thường Niên A 2023
Chúa Nhật 4 Thường Niên 2023
Chúa Nhật 3 Thường Niên 2023
Chúa Nhật 2 Thường Niên A 2023
CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH 23 Năm A
CHÚA NHẬT ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA 2022
CHÚA NHẬT GIÁNG SINH 2022
CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG Năm A 2022
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG Năm A 2022
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG Năm A 2022
CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG Năm A 2022
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN Năm C
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN Năm C 08/28-09/03/2022
Chúa Nhật XXI Thường Niên Năm C
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN Năm C 08/14-08/20/2022
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN Năm C 07/31-08/06/2022
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Năm C 07/24-07/30/2022
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN Năm C 07/17-07/23/2022
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN Năm C 07/10-07/16/22
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN Năm C 07/03-07/09 2022
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN Năm C 26/06 - 02/07
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA Năm C 19/06 - 25/06
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI Năm C 12/06 - 18/06
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG Năm C 05/06 - 11/06
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN Năm C 29/05 - 04/06
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH Năm C 22/05 - 28/05
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH Năm C 15/05 - 21/05
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH Năm C 08/05 - 14/05
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH Năm C 01/05 - 07/05
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH Năm C 24/04 - 30/04
CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH Năm C 17/04 - 23/04
Copyright © 2023 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com