Lịch Sử Giáo Xứ Thánh Giuse

GIÁO XỨ THÁNH GIUSE GRAND PRAIRIE

LỊCH SỬ THÀNH LẬP GIÁO XỨ

Từ việc thành lập Uỷ Ban Lâm Thời Tạo Mãi Thánh Đường (UBLT/TMTĐ) năm 1993 đến văn
kiện chính thức thành lập Giáo Xứ.

Theo tài liệu trong Kỷ Yếu Niềm Tin và Hy Vọng năm 1995 của Giáo xứ thời cha Chánh xứ Phêrô Nguyễn Tiến Đắc, chúng tôi tóm tắt việc thành lập Giáo xứ Thánh Giuse được thấy như sau:

Ngày 2-5-1988, Đức Giám Mục Thomas Ambrose Tschoepe Giáo phận Dallas tán thành nguyện vọng thành lập một Giáo xứ của giáo dân Công giáo Việt Nam tại Thành phố Grand Prai-rie. Nội dung bức thư là của Giám mục Charles V. Grahmann, nhắc lại lời hứa của Đức Giám Mục tiền nhiệm, đồng thời cũng xác nhận sự đồng ý của chính Ngài về việc Cộng Đoàn muốn mua một nhà thờ Tin Lành với giá bán và cách thức tiến hành tạo mãi. Thư đề ngày 30-11-1992, được gửi đến Linh mục Giuse Nguyễn Vân Sơn, Nhà Thờ Mary Immaculate, 14032 Dennis Lane, Dallas, TX 75234.

Bảy tháng sau ngày 30-11-1992, với sự vận động tích cực, linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành đã đến Grand Prairie ngày 18-6-1993, chủ toạ một buổi họp với Ban Điều Hành Lâm Thời của Cộng Đoàn Giáo xứ Thánh Giuse, gồm 16 thành viên, có ghi chức vụ và công tác rõ ràng, tại nhà thờ St Michael The Archangel. Biên bản buổi họp do Cha Thành Chủ Toạ và ký tên.

Sự kiện tiếp theo là lúc 3g chiều ngày 19-12-1993, tại nhà thờ St Michael The Archan-gel, có buổi họp để Ban Điều Hành Lâm Thời từ chức và bầu Hội Đồng Mục Vụ tiên khởi của Giáo xứ Thánh Giuse. Buổi họp này do linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc chủ toạ và phê chuẩn việc ông Trần Ngọc San đắc cử chức Chủ tịch HĐMV.

Ngày 22-3-1994, thư của Cha Chính Giáo phận Dallas chấp thuận cho Giáo xứ Thánh Giuse vay một ngân khoản $200.000 để tạo mãi một ngôi thánh đường trong tương lai. Bức thư cũng nhắc phải liên lạc với ông Dave Furlow để biết thêm chi tiết về thủ tục vay tiền. Bức thư này gửi đến Linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc tại điạ chỉ : St Michael The Archangel, 2925 Lake Park Dr. Grand Prairie, TX 75052.

Căn cứ các dữ kiện nêu trên, có thể nói rằng linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành đã đến làm công tác mục vụ tại Cộng Đoàn Giáo xứ Thánh Giuse ở Grand Prairie, TX trong thời gian 6 tháng, từ 18-6-1993 đến ngày 19-12-1993. Cộng Đoàn Giáo xứ Thánh Giuse ghi nhận công ơn của Cha đã giúp đỡ Giáo xứ trong thời kỳ phôi thai.

UBLT/TMTĐ cũng gọi là Ban Điều Hành Lâm Thời, gồm có các vị: Nguyễn Kim Đĩnh, Trần Ngọc San, Trần Minh Hải, Đoàn Thanh Hùng, Hoàng Bính, Lê Văn Tiên, Trần Văn Cầm, Vũ Quang Kỳ, Trần Ngọc Bảo (đã qua đời năm 2009) đã tích cực vận dụng mọi khả năng, để vừa có linh mục chánh xứ mới, vừa có thánh đường mới. Tiến trình quả thật không đơn giản, bởi vì tìm cho được một linh mục chịu về Grand Prairie thật quá khó khăn; rồi xoay xở để có đủ $100,000 mà tạo mãi cơ sở làm thánh đường với số gia đình chỉ khoảng đôi mươi. Sau 3 lần quyên góp, lần thứ nhất được 80,000 đồng; lần thứ 2 được 32,000 đồng; lần thứ 3 được 40,000 đồng. Giáo phận Dallas cho vay thêm $200,000 để mua ngôi nhà thờ Tin Lành Nazarene ở số 1902, đường Belt Line, thành phố Grand Prairie. Đúng như là một huyền thoại xét từ tay không mà dựng nổi cơ đồ. Giữa tháng 8 năm1993, linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc nhận bài sai từ Toà Giám Mục Dallas, chính thức trở thành Linh mục Chánh xứ Tiên khởi Giáo xứ Thánh Giuse.

Thời gian tạo mãi ngôi thánh đường cũ là một chặng đường dài, dù trên thực tế chỉ có 2 năm 6 tháng (từ 30-11-1992 đến 29-4-1995). Dẫu sao từ một giấc mơ (nguyện vọng, ngày 2-5-1988) đến khi trở thành hiện thực (ngày thánh hiến, 29-4-1995), thời gian kéo dài gần đúng 7 năm. Trong 7 năm ấy biết bao khổ nhọc đã phải trải qua nơi những giáo dân tiên phong của Giáo xứ. Tạ ơn Chúa và Thánh Cả Giuse đã thương yêu và phù trợ Cộng Đoàn Giáo xứ Thánh Giuse, với từng chặng đường vất vả hôm qua để lại có ngày Thánh Hiến Tân Thánh Đường hiện đại hôm nay, 23-6-2012.CÁC LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THÁNH GIUSE

Linh mục chánh xứ tiên khởi Phêrô Nguyễn Tiến Đắc

Thụ phong linh mục ngày 14/5/1978 tại Thụy Sĩ

Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse 1993-1996

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phong

Thụ phong linh mục ngày 14/10/1995

Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse 1996-2005

Linh mục Phaolô Cao Thế Bình

Thụ phong linh mục ngày 07/07/2001

Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse 2005-2007

Linh mục Đa-Minh Phạm Tĩnh, chánh xứ đương nhiệm

Thụ phong linh mục ngày 27/12/2003.

Chánh Xứ Giáo Xứ Thánh Giuse 2007-2013CÁC LINH MỤC CHÁNH XỨ GIÁO XỨ THÁNH GIUSE

Nhiệm kỳ 1993-1994
Chủ Tịch Ông Trần Minh Hải
Nội vụ Ông Hoàng Bính
Ngoại vụ Ông Đoàn Thanh Hùng (Kiêm Trưởng ban Tạo mãi Thánh Đường)
Thư ký Ông Lê Văn Tiên
Tài chánh Ông Trần Văn Cầm
Nhiệm kỳ 1994-1996
Chủ Tịch Ông Trần Ngọc San
Nội vụ Ông Hoàng Bính
Ngoại vụ Ông Đoàn Thanh Hùng
Thư ký Ông Lê Văn Tiên
Tài chánh Ông Lê Bá Thiên
Nhiệm kỳ 1996-2001
Chủ Tịch Ông Đoàn Thanh Hùng
Nội vụ Ông Hà Công Hách
Ngoại vụ Ông Phạm Anh Tuấn
Thư ký Ông Nguyễn Văn Quý / Ông Lê Hùng Sơn
Tài chánh Ông Phạm Văn Tiềm
Nhiệm kỳ 2001 -2003
Chủ Tịch Ông Trần Anh Tuấn
Nội vụ Ông Phạm Văn Đoàn
Thư ký Ông Bùi Minh Trí
Tài chánh Ông Nguyễn Văn Hòa
Nhiệm kỳ 2003-2006
Chủ Tịch Ông Nguyễn Đức Dũng
Nội vụ Ông Đinh Quang Bình
Ngoại vụ Ông Nguyễn Xuân Thuận
Thư ký Ông Đặng Minh Chính
Tài chánh Ông Bùi Minh Trí
Nhiệm kỳ 2006-2009
Chủ Tịch Ông Đặng Minh Chính
Nội vụ Ông Nguyễn Xuân Thuận
Ngoại vụ Ông Nguyễn Xuân Hiệp
Thư ký Ông Nguyễn Văn Phẩm
Tài chánh Anh Trịnh Quang Hiển
Nhiệm kỳ 2009-2012
Chủ Tịch Ông Đặng Minh Chính
Nội vụ Ông Nguyễn Xuân Thuận
Ngoại vụ Ông Nguyễn Xuân Hiệp
Thư ký Ông Nguyễn Văn Phẩm
Tài chánh Bà Lê Nguyễn Thu
Nhiệm kỳ 2013-2018
Chủ Tịch Ông Đinh Văn Bảo
Nội vụ Ông Nguyễn Xuân Thuận
Ngoại vụ Ông Nguyễn Xuân Hiệp
Thư ký Ông Đinh Quang Bình
Tài chánh Bà Lê Nguyễn Thu
Nhiệm kỳ 2019-Present
Chủ Tịch Anh Đặng Hùng
Nội vụ Anh Lê Thái Phụng
Ngoại vụ Anh Đặng Đức Vũ
Thư ký Anh Ngô Xuân Huấn
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com