Hội Legio Mariae

HỘI LEGIO MARIAE

Legio Mariae hay Đạo Binh Đức Mẹ là một Tổ chức Tông Đồ Giáo Dân. Khởi đầu rất khiêm tốn, nhưng phát triển khá kỳ diệu. Người sáng lập Legio Mariae là ông Frank Duff (1889-1980) công dân nước Ái Nhĩ Lan. Lần nhóm họp đầu tiên được tổ chức lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 1921 tại căn nhà Maria đường Phan-xicô, thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan. Tổ chức Legio Mariae đã mau chóng trở thành một Hội Đoàn mang tính Quốc Tế của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ.

Để khuyến khích và cố vũ một phong trào mới của Giáo Hội, ngày 16 tháng 9 năm 1933, Đức Giáo Hoàng Piô X đã ưu ái gửi thư chúc lành cho Ông Frank Duff và Hội Legio Mariae: "Thiên Chúa sẽ ban cho chúng con nên những tay cộng tác trong việc cứu rỗi, và đây là phương pháp tốt nhất để tỏ lòng các con biết ơn Đấng Cứu Chuộc". Quan tâm hơn, ngày 19-3-1960, Đức Giáo Hoàng Gioan XXlll đã bày tỏ tình thương của Ngài đối với Legio Mariae bằng những lời lẽ như sau: "Ta thân ái gửi tới các Uỷ viên và Hội viên Legio Mariae trên toàn thế giới phép lành Toà Thánh đặc biệt để chứng tỏ mối tình phụ tử của Ta và bảo đảm những thành quả thiêng liêng dồi dào cho công cuộc đáng khen ngợi mà các con đã thực hiện". Còn Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong Thông Điệp gửi Phong Trào Legio Mariae qua Hồng Y Quốc Vụ Khanh A.G. Cicognari ngày 6 tháng 01 năm 1965, Ngài viết: "Về những mục đích đạo đức, những công việc đã thực hiện và phát triển rộng rãi mang lại nhều lợi ích cho việc Tông Đồ Công giáo. Sự kiện ấy chứng minh Quý Phong Trào là một khí cụ lạ lùng để xây dựng và mở mang nước Chúa". (Theo Ban QT/HĐ Senatus Việt Nam, Mừng SN Legio Mariae 90 tuổi, 21/11/2011). Chừng ấy chứng từ đủ để xác nhận rằng Legio Mariae là tổ chức Tông đồ Giáo dân đã được Giáo quyền chuẩn nhận và ưu ái cổ vũ để công cuộc Truyền Giáo của Giáo Hội ngày một thêm phát triển.

Về tổ chức, Legio Mariae có một hệ thống từ Trung ương đến địa phương: Hội Đồng Trung Ương gọi là Concilium có trụ sở tại Dublin nước Ái Nhĩ Lan. Mỗi quốc gia có Hội Đồng Senatus. Đặc biệt tại Hoa kỳ vì quá rộng lớn nên có nhiều Se-natus. Có Hội Đồng Regia (cấp Vùng) dành cho những nơi ở xa Senatus. Cấp Giáo phận có Hội Đồng Comitium. Sau Hội Đồng Comitium có Hội Đồng Curia tại mỗi Hạt và đơn vị nhỏ nhất của Đạo Binh Đức Mẹ là Praesidium (Tiểu đội) tại các Giáo xứ. Hiện nay, Legio Mariae đã hiện diện và hoạt động tại 170 quốc gia khắp các châu lục của thế giới. Theo một thống kế thực hiện năm 2001, Legio đã có 3,800,000 Hội viên Hoạt động và trên 20,000,000 Hội viên tán trợ. Tại Việt Nam, được biết Đệ Nhất Hồng Y Việt Nam Giuse Maria Trịnh Như Khuê là Linh giám tiên khởi của Praesidium Đức Bà Lên Trời thuộc Giáo xứ Hàm Long, Giáo phận Hà Nội trước năm 1954.

Legio Mariae có mặt tại Hoa Kỳ năm 1931 và đã phát triển khắp các Tiểu bang. Giáo phận Dallas thành lập Praesidium đầu tiên năm 1940. Hiện nay Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ đã có 7 Hội Đồng cấp Quốc gia. Riêng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại nhiều Tiểu Bang trên nước Mỹ cũng có các đơn vị Legio Mariae hoạt động với cấp hạt (Curia). Tại Tiểu Bang Texas Legio Mariae có mặt tại thành phố Garland, Grand Prairie (Giáo Phận Dallas), thành phố Fort Worth, Wichita Falls và Arlington (Giáo Phận Fort Worth). Tại Fort Worth có 2 Praesidia thuộc Giáo xứ Chúa Kitô Vua và Giáo xứ Đức Mẹ Fatima; tại Wichita Falls có 1 Praesidium thuộc Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội; tại Arlington có 5 Praesidia thuộc Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam; tại Grand Prairie có 1 Praesidium thuộc Giáo xứ Thánh Giuse. Các Praesidia này trực thuộc Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (ĐM/MTC) được thành lập ngày 13/12/1997. Lúc bấy giờ Curia ĐM/MTC trực thuộc Comitium Dallas, nhưng đến ngày 21/6/2008 thì được tách khỏi Comitium Dallas, để tháp nhập vào Senatus Houston theo chỉ thị của Concilium Dublin. Curia ĐM/MTC hiện có 119 hội viên hoạt động và 498 hội viên tán trợ.

Praesidium Đức Mẹ La Vang được thành lập ngày 3/4/1999 với số hội viên tiên khởi là 38, gồm 20 Hoạt động và 18 Tán trợ do linh mục Phêrô Nguyễn Văn Phong, cựu chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse làm linh giám tiên khởi. Hiện nay Presidium Đức Mẹ La Vang có 16 hội viên hoạt động và 37 hội viên tán trợ. Linh mục Đaminh Phạm Tĩnh, chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse, hiện nay là linh giám của Praesidium Đức Mẹ La Vang.

Sau đây là thành phần Ủy viên Praesidium Đức Mẹ La Vang:

Nhiệm kỳ 1999-2001
Trưởng: Chị Trần Thị Ánh
Phó Chị: Trần Thị Hà
Thư Ký: Anh Nguyễn Đức Dũng
Thủ Quỹ: Chị Nguyễn Thị Bông

Sau 3 tháng, chị Bông xin nghỉ, chị Nguyễn Thị Huệ thay thế, nhưng chưa được 2 năm thì ủy viên Phó Trần Thị Hà và ủy viên Thủ quỹ Nguyễn Thị Huệ cũng xin nghỉ. Chị Lưu Thị Dung thay ủy viên Phó và chị Đặng Thị Mai thay ủy viên Thủ quỹ.

Nhiệm kỳ 2002-2004
Trưởng: Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phó Chị: Lưu Thị Dung
Thư Ký: Anh Nguyễn Đức Dũng
Thủ Quỹ: Chị Nguyễn Thị Huệ

Một thời gian ngắn, chị Huệ xin nghỉ, chị Vũ Thị Nguyệt thay thế, đến tháng 3/2003 chị Nguyệt vì hoàn cảnh gia đình không thể dự họp hằng tuần của Praesidium được, nên Praesidium mời chị Trần Bùi Nhàn thay thế.

Nhiệm kỳ 2005-2008
Trưởng: Anh Phạm Quang Cảnh
Phó Chị: Lưu Thị Dung
Thư Ký: Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích
Thủ Quỹ: Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Ngày 2/4/2006 anh Cảnh xin nghỉ vì lý do sức khỏe, Hội Đồng Curia bổ nhiệm anh Nguyễn Đức Dũng lên thay anh Cảnh đồng thời chị Tuyết cũng xin từ chức ủy viên Thủ quỹ. Hội Đồng Curia bổ nhiệm chị Phạm Thị Xuân thay thế. Đến tháng 12/08 theo Thủ Bản qui định thì chị Dung mãn nhiệm kỳ Phó Praesidium. Hội Đồng Curia bổ nhiệm chị Vũ Thị Nguyệt thay thế.

Nhiệm kỳ 2009-2012
Trưởng: Chị Lưu Thị Dung
Phó Chị: Vũ Thị Nguyệt
Thư Ký: Chị Phạm Thị Xuân
Thủ Quỹ: Chị Trần Bùi Nhàn

Đến tháng 11/09 chị Xuân xin nghỉ vì phải lo chăm sóc cho thân phụ. Hội Đồng Curia bổ nhiệm anh Bùi Văn Thanh làm ủy viên Thư ký. Tháng 5/2010, chị Nhàn mãn nhiệm 3 năm, Hội Đồng Curia bổ nhiệm chị Nguyễn Thị Thành vào chức vụ ủy viên Thủ quỹ. Theo Nội quy, Chị Vũ Thị Nguyệt mãn nhiệm Phó Praesidium Đức Mẹ La Vang trong tháng 12 năm 2011, nhưng ngày 20 tháng 11 năm 2011, Hội Đồng Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa đã có quyết định đề cử chị Nguyệt tiếp tục chức vụ Phó Praesium Đức Mẹ La Vang nhiệm kỳ 2011-2014.

LEGIO MARIAE có hai chủ đích: thứ nhất thánh hóa hội viên bằng lời cầu nguyện; thứ hai mở mang Nước Chúa bằng công tác Tông Đồ. Tổ chức Legio có hai hạng Hội viên: Hoạt Động và Tán Trợ. Phận vụ của hội viên hoạt động (HVHĐ) là tham dự buổi họp mỗi tuần để cùng nhau cầu nguyện và nghe từng hội viên phúc trình công tác của mình. Mỗi HVHĐ được Praesidium giao phó nhiệm vụ đem tình thương của Chúa đến cho những người già yếu, bệnh tật tại tư gia, bệnh viện, viện dưỡng lão; đem ủi an đến cho những người neo đơn, sầu khổ. Do đó, cứ sau mỗi tuần lễ sinh hoạt, họ phải đến tường trình lên Nữ Tướng của Legio là Đức Maria cũng như báo cáo cho Praesidium kết quả đã thực hiện trong tuần. Ngoài ra, HVHĐ hằng ngày phải nguyện kinh Catena (Magnificat) để hiệp thông cùng các hội viên trên toàn thế giới, cầu xin sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria.

Cuối cùng, nếu được gọi là một thành tích, thì Tiểu Đội Legio Đức Mẹ La Vang Giáo Xứ Thánh Giuse, Grand Prairie, Texas khi tham dự cuộc thi 100 câu Hỏi Đáp Thủ Bản ngày mồng 3 tháng 12 năm 2011 do Hội Đồng Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, tổ chức tại Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Tex-as, bao gồm 8 Praesidia từ Forth Worth, Arlington, Grand Prairie tâp họp về, Tiểu Đội Legio Đức Mẹ La Vang, đã đạt thành tích đứng đầu với số điểm hạng nhất 95/100, nhận giải thưởng 150 đô la, do Cha Linh giám Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa trao tặng. Thành tích này tuy nhỏ, nhưng đã góp phần hân hoan trong ngày kỷ niệm Tổng Hội Thường Niên của Curia Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cách riêng cho các hội viên Praesidium Đức Mẹ La Vang của Giáo Xứ Thánh Giuse.

Cùng với các Hội Đoàn khác trong Giáo xứ Thánh Giuse, Legio Mariae Praesidium Đức Mẹ La Vang chỉ có hai ước nguyện: Một là cầu xin sự tha thứ, nếu chúng tôi đã có những lầm lỗi thiếu sót và xin tiếp tục cầu nguyện cho các hoạt động của chúng tôi trong tương lai. Hai là thiết tha thỉnh mời tiếp tay với chúng tôi trong việc mở mang Nước Chúa và cứu giúp các linh hồn.

Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com