Bản Đồ và Địa Chỉ

Giáo Xứ Thánh Giuse

1902 S. Beltline Rd.
Grand Prairie, TX 75051
Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702
Email: dhpham2000@yahoo.com

Enter your address for directions

Lm Bat Phạm Hữu Đạt, S.D.D.

Cha Chánh Xứ
Phone: 972-237-1700

Đặng Hùng

Chủ Tịch
Phone: 469-323-8649
Email: michaeldangus@yahoo.com


View Full Hội Đồng Mục Vụ »

Copyright © 2021 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com