Thánh Phanxicô Xavier

GIÁO KHU IV (GK THÁNH PHAXICÔ XAVIÊ)

Dây là Giáo khu trẻ nhất của Giáo xứ Thánh Giuse, được khai sinh từ Giáo Khu 2 do sáng kiến của Hội Đồng Mục Vụ đương nhiệm. Đàng khác, chính sự phát triển về mặt dân số và địa lý, khi thành phố Grand Prairie mở rộng các khu dân cư, thị tứ, thương mãi về phía nam xa lộ Liên bang l-20 đến tận xa lộ tiểu bang SH 287, nên các gia đình giáo dân ở phía nam xa lộ l-20 ngày càng thêm đông. Vì thế, một Giáo khu mới tách ra từ Giáo Khu 2 đã có lý do chính đáng để thành hình trong tháng 12 năm 2008, đó là Giáo Khu lV. Giáo Khu Trưởng hiện nay (năm 2012) là Ông Đinh Quang Bình. Giáo Khu IV nhận thánh Phanxicô Xaviê làm bổn mạng. Lễ kính nhằm ngày mồng 3 tháng 12 mỗi năm. Ban Trị Sự tiên khởi gồm có:

Nhiệm Kỳ I

Khu Trưởng: Ông Đinh Quang Bình
Khu Phó: Ông Trần Ngọc Khánh
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Kim Mạnh
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com