Huynh Đoàn Đaminh

HUYNH ĐOÀN ĐA MINH

Hai giáo sĩ Federich Tế và Mateo Đậu thuộc Dòng Truyền Giáo Đa Minh đã lãnh phúc tử đạo tại làng Lục Thuỷ, tỉnh Nam Định, năm 1745. Tiếp theo là hai linh mục Jacinto Castadina và Vincentê Liêm tử đạo ngày 7 tháng 11 năm 1773 tại Hưng Yên. Sau các giáo sĩ Dòng Tên người Pháp, đến lượt Dòng Đa Minh người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha đã đổ máu đào trên đất nước Việt Nam để bảo vệ đức tin Công Giáo. Con số các thừa sai tử đạo đã lên tới hàng trăm, hàng ngàn, nghĩa là các Ngài đã để lại những tấm gương anh dũng, và trở thành những nhân tố cho sự sống còn của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Tất cả các Ngài đã được vinh thăng lên bậc Hiển Thánh, năm 1986, xứng đáng cho hậu thế tôn kính và biết ơn. Từ ý niệm ấy, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã đề đạt nguyện vọng lên Toà Thánh xin phép thành lập Tu Đoàn Đa Minh như một tổ chức Tông Đồ Giáo Dân, nhằm phổ biến công cuộc truyền giáo trên quy mô quốc gia và hoạt động khắp các giáo xứ Việt Nam.

Được biết, hiện nay tại Hoa Kỳ, linh mục Dominic Trịnh Thế Huy là Tổng Linh giám của Tỉnh Dòng Đa Minh Miền Nam Hoa Kỳ, thuộc Tổng Giáo Phận Gal-veston-Houston và Liên Huynh Đoàn Đa Minh tại Houston. Liên giáo xứ Việt Nam ở Giáo phận Fort Worth như Kitô Vua, Fatima, La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã có thời gian sinh hoạt chung dưới danh xưng Huynh Đoàn Giáo Dân Đa Minh Catharina, có tổng số 78 hội viên. Khi Huynh Đoàn Đa Minh các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, muốn dùng giáo xứ của mình làm trung tâm sinh hoạt của Huynh Đoàn, thì đã có sự phân chia lại theo sau các quyết định của Cha Tổng Linh Giám và Hội Đồng Liên Huynh.

Huynh Đoàn Đa Minh Giáo Xứ Thánh Giuse Grand Prairie từ ngày thành lập 17-11-2007 đến nay, đã có hai lần tuyên hứa (21-12-2008 và 24-4-2010), có 25 hội viên sinh hoạt với lần lượt các Ban Chấp Hành như sau:

Nhiệm kỳ tiên khởi
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Gioakim Nguyễn Văn Khai
Huynh Đoàn Phó: Ông Alphongxô Hoàng Kiểm
Thư Ký: Ông Michael / Ông Nguyễn Quang Trinh
Thủ Quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Huệ

Nhiệm kỳ sau ngày 28-8-2008
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Gioakim Nguyễn Văn Khai
Huynh Đoàn Phó: Ông Đa Minh Vũ Huy Thiện
Uỷ viên Huấn Đức: Ông Mathia Nguyễn Đức Dũng
Thư Ký: Ông Michael Nguyễn Quang Trinh
Thủ Quỹ: Bà Maria Nguyễn Thị Huệ

Nhiệm kỳ sau ngày 21-11-2010
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Gioakim Nguyễn Văn Khai
Huynh Đoàn Phó: Ông Phêrô Hồ Đăng Bình
Uỷ viên Huấn Đức: Ông Đa Minh Hà Công Hách
Thư Ký: Ông Gioan Maria Vianey Trương Anh Dũng
Thủ Quỹ: Bà Maria Huỳnh Thị Khánh Lộc

Nhiệm kỳ 2011-2012
Huynh Đoàn Trưởng: Ông Gioakim Nguyễn Văn Khai
Huynh Đoàn Phó: Ông Đa Minh Hà Công Hách
Uỷ viên Huấn Đức: Ông Đa Minh Vũ Huy Thiện
Thư Ký: Ông Gioan Maria Vianey Trương Anh Dũng
Thủ Quỹ: Bà Maria Huỳnh Thị Khánh Lộc

Có thể nói, mỗi Hội viên Huynh Đoàn Đa Minh là mỗi Chứng nhân loan báo Tin Mừng. Họ là những hạt giống tốt để mùa gặt thêm phong phú trên mặt trận truyền bá Đức Tin. Hơn 300 năm truyền giáo của các giáo sĩ Đa Minh đã để lại nhiều thành quả tốt tươi cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Thành quả ấy xứng đáng cho chúng ta hãnh diện và tiếp tục vun xới cho ngày một tươi đẹp hơn.

Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com