Đức Mẹ Fatima

GIÁO KHU II (GK ĐỨC MẸ FATIMA)

Về phạm vi địa lý, Giáo Khu 2 nằm trong lãnh thổ thành phố Grand Prairie, thuộc hai Zip Code 75051 và 75052 Grand Prairie TX, nhận Thánh hiệu Bổn mạng là Mẹ Fatima, lễ kính vào ngày 13 tháng 10 mỗi năm.

Sau khi Giáo Xứ Thánh Giuse được thành lập, thì các giáo khu cũng được thành hình. Giáo Khu Đức Mẹ Fatima là một trong ba giáo khu đã được thành lập từ ban đầu, ban điều hành giáo khu Fatima đầu tiên là ông Hà Công Hách làm trưởng khu nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã phải cố gắng và hy sinh đi tìm gặp từng gia đình để lập danh sách các gia đình. Nhiệm kỳ kế là Ông Phạm Kim Minh đến Ông Vũ Văn Liêm và đương nhiệm kỳ là Ông Bùi Văn Thiệu.

Do sự phát triển của giáo khu ngày càng lớn mạnh. Tháng 12 năm 2008, giáo khu II được tách làm hai để hình thành một giáo khu mới (giáo khu IV). Cho tới năm 2011, giáo khu đã thăng tiến tới 75 gia đình. Sinh hoạt chính của giáo khu là làm những công tác mà giáo xứ giao phó; trong giáo khu có nhiều người có những tài năng mà Chúa đã ban, họ đã dùng những bàn tay khéo léo để làm nhiều việc cho sự phát triển và tân trang giáo đường: như trang trí, cắm hoa, trồng hoa, tỉa cây cảnh, làm những biểu ngữ bên trong và ngoài giáo đường, cắt cỏ làm vệ sinh chung quanh nhà thờ, dọn dẹp lau chùi trong nhà bếp. Nhờ những sự cộng tác và sinh hoạt nói trên, bà con trong giáo khu được biết nhau nhiều hơn và cùng cố gắng sống đoàn kết và hiệp nhất với nhau, đồng tâm nhất trí đóng góp xây dựng ngôi thánh đường mới. Xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Fatima và Thánh Cả Giuse, chúc lành cho mọi gia đình trong giáo khu Đức Mẹ Fatima được mọi ơn lành hồn xác, để mọi người hăng say dấn thân phục vụ cho Giáo Xứ mỗi ngày thêm thăng tiến và đạo đức.

Nhiệm Kỳ I

Khu Trưởng: Ông Hà Công Hách
Khu Phó: Ông Đỗ Quang Kỳ
Thư Ký: Ông Nguyễn Paul Minh
Thủ Quỹ: Ông Phạm Kim Minh
Ủy Viên Sống Đạo: Ông Nguyễn Văn Chỉnh

Nhiệm Kỳ II

Khu Trưởng: Ông Đỗ Quang Kỳ
Phạm Kim Minh
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Hòa
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Trần Ngọc Guy

Nhiệm Kỳ III

Khu Trưởng: Ông Vũ Văn Liêm
Khu Phó & Thủ Quỹ: Ông Trần Văn Lai

Nhiệm Kỳ IV

Khu Trưởng: Ông Bùi Văn Thiệu
Khu Phó & Thủ Quỹ: Ông Phạm Quang Trung
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com