Hội Đồng Mục Vụ
Bui Rev Quyet (Cha Chánh Xứ)
Văn Phòng giáo xứ: 972-237-1700 hoặc 972-237-1702

† Ban Thường Vụ (2022-Present)
Chủ Tịch:
Ông Lê Khoan
817-235-3115
Nội Vụ:
Ông Đinh Quang Bình
972-804-8599
Ngoại Vụ:
Ông Nguyễn Đức Thái
469-471-6396
Thư Ký:


† Hội Đồng Tài Chánh
Chủ Tịch:
Ông Trần Trọng Lực
972-330-3397
† Ban Phụng Vụ
Ông Đặng Minh Chính
214-228-4778
† Trưởng Ban Tài Chánh
Anh Cù Quân
214-597-0796
† Ban Khánh Tiết & Nghi Lễ
Bà Phạm Kim Minh
972-408-3109
† Ban Xã Hội


† Huynh Đoàn Đaminh
Bà Võ Thanh Phương
972-977-0453
† Ban Bảo Trì
Ông Nguyễn Văn Thiệu
469-348-5115
† Ban Truyền Thông
Ông Đinh Quang Nhật
469-859-5809
† Ban Ẩm Thực
Ông Vũ Văn Liêm
817-675-0460
† Ban Trật Tự
Anh Nguyễn Thượng Đạt
214-886-8447
† Giáo Khu (I-IV)
I: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Ông Đỗ Hoàng Thiên
706-550-2735
II: Đức Mẹ Maria
Ông Vũ Văn Cường
682-556-8365
III: Martino De Porres
Ông Nguyễn Thái Tòng
682-554-3813
IV: Phanxico Xavier
Ông Nguyễn Văn Hòa
214-533-4936
† Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Bà Phạm Thị Hằng
469-734-9053
† Hội Legio Mariae
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết
469-237-6622
† Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
Anh Võ Phi Vũ
682-552-6938
† Ca Đoàn Anrê Dũng Lạc
Anh Hà Huy Quang
214-676-5858
† Nhóm Lễ Sinh
Hoàng Quân
469-489-0766
† Thomas Teens
Anh Nguyễn Quốc An
817-291-5888
† Trường Giáo Lý Việt Ngữ
Bà Hà Vân Khanh
214-566-2766
† Hội Phụ Huynh Học Sinh


† Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu
Ông Nguyễn Kim Mạnh
469-878-1342
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com