Văn Phòng Giáo Xứ

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ Hai: Ngày nghỉ của cha xứ

Thứ Ba - Thứ Sáu:

  • Buổi sáng: 9:00am – 12:00pm
  • Buổi chiều: 1:00pm – 5:00pm

Thứ Bảy:

  • Buổi sáng: 9:00am – 12:00pm
  • Buổi chiều: 1:00pm – 4:00pm

Trong trường hợp gọi phone nhưng không gặp cha xứ, xin quý vị vui lòng để lại tên, số phone trong máy nhắn. Nếu không để lại tên và số phone cha xứ không thể gọi lại cho quý vị được.

Copyright © 2021 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com