Văn Phòng Giáo Xứ

GIỜ LÀM VIỆC

Thứ Hai: Ngày nghỉ của cha xứ

Thứ Ba - Thứ Sáu:

  • Buổi sáng: 9:00am – 11:30am
  • Buổi chiều: 2:00pm – 4:30pm

Ngoài giờ làm việc xin gọi số 504-544-2400

Trong trường hợp gọi phone nhưng không gặp cha xứ, xin quý vị vui lòng để lại tên, số phone trong máy nhắn. Nếu không để lại tên và số phone cha xứ không thể gọi lại cho quý vị được.

Copyright © 2023 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com