Lịch Sử Giáo Phận Dallas

GIÁO PHẬN DALLAS

ĐÔI NÉT LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ

Giáo phận Dallas được chính thức thành lập ngày 15 tháng 7 năm 1890 do sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Lêo Xlll (tại ngôi Giáo Hoàng từ 20-2-1878 đến 20-7-1903).

Theo một thống kê Công giáo vào tháng 5/2008, Giáo phận Dallas có hơn một triệu (1,000,000) giáo dân Công giáo sống trong 80 giáo xứ. Phục vụ công tác mục vụ trong toàn giáo phận gồm:
 • 208 linh mục,
 • 160 Thầy Phó tế,
 • 07 nam tu sĩ và 142 nữ tu.

Mới đây Đức Giám mục Kevin Farrell cho biết, năm nay (2011), Đại Chủng viện Holy Trinity có 67 Đại chủng sinh, so với năm2007 chỉ có 21.


SƠ LƯỢC TIỂU SỬ CÁC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN DALLAS

1. Thomas Francis Brennam (1890-1892):

Giám mục tiên khởi của Giáo phận Dallas là ĐứcCha Thomas Francis Brennam. Thời gian phục vụ của ngài tuy ngắn ngủi nhưng khá sinh động.

 • Ngài sinh ngày 16-10-1855 tại Ái Nhĩ Lan, một quốc gia tuyệt đại đa số là Công giáo ở Bắc Âu, gần Anh Quốc.
 • Thụ phong linh mục ngày 14 tháng 7 năm 1880, Ngài nhận bài sai đi phục vụ tại giáo phận Erie, Pennsylvania, Hoa Kỳ.
 • Tháng 12 năm 1890, Ngài được tấn phong Giám mục và được trao quyền quản nhiệm Giáo phận Dallas lúc Ngài mới 37 tuổi.

Đức Cha Brennam là một nhà hùng biện, giỏi ngữ học, đồng thời ngài cũng là một nhà văn nổi tiếng. Tờ The Catholic Texas là nguyệt san Công giáo do Đức Cha Brennam sáng lập.

2. Edward Joseph Dunne (1892-1910):

Edward Joseph Dunne sinh ngày 23 tháng 4 năm 1848 ở Gertnahoe, nước Ái Nhĩ Lan.

 • Ngài thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1871 và được gọi trở về Chicago, làm phụ tá cho Cha Chính P. W. Riordan, là vị linh mục về sau trở thành Tổng Giám mục Giáo phận San Francisco.
 • Từ một linh mục thuộc Giáo phận Chicago, Cha Dunne được tấn phong Giám mục và được đề cử về coi sóc Giáo phận Dallas từ năm 1893.
 • Giám mục Edward Joseph Dunne mất ngày 5 tháng 8 năm 1910, trong chuyến đi thăm một Giám mục bạn tại Green Bay, Wisconsin, hưởng thọ 62 tuổi.

 

3. Joseph Patrick Lynch (1911-1954):

Joseph Patrick Lynch sinh ngày 16 tháng 11 năm 1872.

 • Thụ phong ngày 9 tháng 6 năm 1900 cho giáo phận Dallas.
 • Đức Giám mục Joseph Patrick Lynch mất ngày 19-8-1954, hưởng thọ 82 tuổi.

 

4. Thomas Kiely Gorman (1954-1969):

Thomas Kiely Gorman sinh ngày 30 tháng 8 năm 1892 tại Pasadena tiểu bang California.

 • Thụ phong linh mục ngày 30 tháng 8 năm 1917.
 • Năm 1952 được đề cử làm Giám mục phụ tá Giáo phận Dallas.
 • Đức Giám mục Thomas Kiely Gorman nghỉ hưu năm 1969.
 • Ngài qua đời ngày 16 tháng 8 năm 1980, hưởng thọ 88 tuổi.

 

5. Thomas Ambrose Tschoepe (1969-1990):

Thomas Ambrose Tschoepe sinh ngày 17 tháng 12 năm 1915 tại Pilot Point, Texas.

 • Chịu chức linh mục ngày 30 tháng 5 năm 1943.
 • Thụ phong Giám mục vào ngày 9 tháng 3 năm 1966.
 • Ngày 29 tháng 10 năm 1969, Đức Cha Tschoepe được cử về làm Giám mục Giáo phận Dallas.
 • Ngài mất ngày 24 tháng Giêng năm 2009 tại Dallas, hưởng thọ 93 tuổi.

 

6. Charles Victor Grahmann (1990-2007):

Charles Victor Grahmann sinh ngày 15 tháng 7 năm 1931 tại Halletts-ville, Texas. Theo học và nhập Chủng viện Saint John rồi Đai Chủng viện Đức Mẹ Mông Triệu tại Giáo phận San Antonio.

 • Thầy phó tế Grahmann thụ phong linh mục ngày 17 tháng 3 năm 1956, công tác mục vụ tại Tổng Giáo phận San Antonio 25 năm, kể cả thời gian làm thư ký đặc trách linh mục tại toà Tổng giám mục.
 • Ngày 30 tháng 6 năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ định ngài về làm Giám mục phụ tá cho Tổng Giáo Phận San Antonio.
 • Ngày 13 tháng 4 năm 1982, Đức Giáo Hoàng cũng giao cho ngài lo việc thành lập và coi sóc tân giáo phận Victoria ở miền nam Texas.
 • Năm 1990, Ngài được cử về làm Giám Mục Giáo Phận Dallas và ở đây cho đến khi nghỉ hưu năm 2007.

 

7. Kevin Joseph Farrell ( 2007 đến nay):

Kevin Joseph Farrell sinh ngày 2 tháng 9 năm 1947 tại Dublin, Ái Nhĩ lan.

 • Thụ phong linh mục ngày 24 tháng 12 năm 1976 tại Roma.
 • Thụ phong Giám Mục ngày 11 tháng 2 năm 2002.
 • Ngày 6 tháng 3 năm 2007, Đức Giáo Hoàng Benedict XVl, chỉ định Giám mục Kevin J. Farrell về Giáo phận Dallas, giữ chức vụ Giám mục Giáo phận thay thế Đức Giám mục Grahmann xin nghỉ hưu.

Hiện tại bên cạnh Đức Giám mục Kevin Joseph Farrell, còn có hai giám mục phụ tá cho Giáo phận Dallas, đó là :

Giám mục John Douglas Deshotel và Giám mục Mark Joseph Seitz.

Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com