Thánh Lễ
Thứ Hai - Thứ Tư
6:00 pm: Lần hạt Mân Côi 
6:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu
6:00 pm: Chầu Thánh Thể 
6:30 pm: Thánh lễ

Thứ Bảy
8:00 am: Thánh lễ 
5:15 pm:  Chầu Thánh Thể 
6:00 pm:  Thánh lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật
8:45 am:  Chầu Thánh Thể
9:30 am: Thánh lễ I
1:45 pm: Thánh lễ II
Giải Tội
Thứ Hai-Thứ Sáu
6:00 - 6:30 pm

Thứ Bảy
5:15 - 5:45 pm

Chúa Nhật
8:45 - 9:15 am
Rửa Tội
Trong Thánh Lễ 6:00PM (Thứ Bảy cuối tháng)
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng.  Khi có người lâm bệnh nặng, xin gọi cho cha xứ 972-237-1700 hoặc 504-812-6209
Hôn Nhân
Xin cha mẹ liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới, đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
12:00 pm - 4:45 pm

Mọi chi tiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)
Lá Thư của Đức Cha chánh tòa địa phận Dallas

Grand Prairie ngày 13 tháng 3 năm 2020

Kính gửi qúy cụ, qúy ông bà và anh chị em,

Vì sự rất nguy hiểm của bệnh dịch Covid-19 Corona, Đức cha giám mục địa phận Dallas, Edward J. Burns ngày hôm nay đã ra thông báo như sau:

1.Tạm NGƯNG tất cả các Thánh lễ và các sinh hoạt mục vụ cũng như các lớp Giáo lý và Việt Ngữ kể từ bây giờ cho tới ngày 30 tháng 3 năm 2020.

2.Nhà thờ vẫn mở cửa để cho qúy ông bà và anh chị em đến cầu nguyện riêng.

3.Gia đình là Giáo Hội thu nhỏ. Đức cha chánh tòa khuyên mỗi gia đình nên tập họp lại, cùng tham dự Thánh lễ trên truyền hình, đọc đoạn Kinh Thánh của ngày hôm đó để suy niệm, hay là lần chuỗi Mân Côi, lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót, đi đàng thánh giá, v.v. Gia đình có nhiều thời gian hơn để lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau xây dựng mái ấm gia đình: bình an, hạnh phúc.

4.Trong thời gian khẩn cấp này, Đức cha chánh tòa khuyên mỗi người chúng ta KHÔNG nên tụ họp hoặc đi tới chỗ đông người, KHÔNG nên đi du lịch, v.v.

5.Nếu có chuyện khẩn cấp hoặc muốn lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải, xin qúy ông bà và anh chị em liên lạc với cha chánh xứ qua điện thoại: (504) 812 6209 hoặc email: dhpham2000@yahoo.com

Xin qúy ông bà và anh chị em hãy giữ vững đức tin. Xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam ban cho những ai bị nhiễm dịch bệnh được ơn chữa lành, ban cho qúy vị mục tử trong Giáo hội, qúy bác sĩ, y tá, v.v. được ơn can đảm, sẵn sàng dấn thân phục vụ, và nạn dịch Covid – 19 Corona sớm được chấm dứt.

Thân ái mến chào trong Chúa Kitô,

Lm. Barthôlômêô Phạm Hữu Đạt, S.D.D.

Chánh xứ

Xin qúy ông bà và anh chị em đọc lá thư của Đức Cha chánh tòa địa phận Dallas, nguyên văn bằng Tiếng Anh sau đây:

Lá Thư Của Đức Cha 

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Năm A
Thông Báo
Copyright © 2020 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com