Thánh Lễ
Thứ Hai - Thứ Tư
6:00 pm: Lần hạt Mân Côi 
6:30 pm: Thánh Lễ

Thứ Năm & Thứ Sáu
6:00 pm: Chầu Thánh Thể 
6:30 pm: Thánh lễ

Thứ Bảy
6:00 pm:  Thánh lễ Chúa Nhật

Chúa Nhật
9:00 am: Thánh lễ I
11:00 am: Thánh lễ II

Giải Tội
Thứ Hai-Thứ Sáu
6:00 - 6:30 pm

Thứ Bảy
5:15 - 5:45 pm

Chúa Nhật
8:45 - 9:15 am
Rửa Tội
Trong Thánh Lễ 6:00PM (Thứ Bảy cuối tháng)
Xức Dầu Bệnh Nhân
Sau thánh lễ thứ Năm đầu tháng.  Khi có người lâm bệnh nặng, xin gọi cho cha xứ 504-544-2400 hoặc cha Nam 503-467-1525
Hôn Nhân
Xin cha mẹ liên lạc với cha xứ 6 tháng trước ngày cưới, đôi bạn trẻ phải có chứng chỉ của Lớp Giáo Lý Hôn Nhân.
Trường Giáo Lý & Việt Ngữ
Chúa Nhật
10:30 am - 3:30 pm

Mọi chi tiết xin vào Website của Trường GLVN.

  • "Lạy Thiên Chúa, chúng con xin tạ ơn Ngài, tạ ơn Ngài và cầu khẩn Thánh Danh, kỳ công Ngài, chúng con xin kể lại" (Tv 75:2)
  • "Ca tụng Chúa đi, trong đền thánh Chúa, ca tụng Người chốn cao thẳm uy linh. Ca tụng Chúa vì công trình hùng vĩ, ca tụng Người lẫm liệt uy phong" (Tv 150:1-2).
  • "Hãy vào cửa thánh điện cất tiếng tạ ơn, tới khuôn viên đền vàng dâng lời ca ngợi, tạ ơn Chúa và chúc tụng danh Người" (Tv 100:4)
  • "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11:28)
  • "Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho" (Mt 7:7-8)
  • "Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy" (Ga 14:6)
  • "Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi" (Ga 14:27)
  • "Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được" (Ga 15:5)
  • "Mọi âu lo, hãy trút cả cho Người, vì Người chăm sóc anh em" (1 Pt 5:7)
  • "Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người." (Ga 20:28)
Chào mừng Cha Tân Chánh Xứ

Đôi dòng tiểu sử cha tân chánh xứ GX Thánh Giuse

Linh mục Phanxicô Xaviê sinh ngày mùng 8 tháng 9 năm 1958 tại ấp Chu hải, hạt Long hương nay thuộc giáo phận Bà rịa. 

* Con thứ hai của Ông Bùi Văn Nghi và Bà Vương thị Nhuần (qua đời năm 2015 tại Raceland, LA). Gia đình có 9 người con: 5 gái 4 trai;

Gia nhập Tu Đoàn Nhà Chúa năm 1972 (Ngoại trú tại Nhà xứ Chu hải) Năm 1974 chính thức gia nhập nhà đệ tử tại Tu viện Nguyễn Duy Khang, Thị Nghè, VN;

1976 Gia nhập Tập viện tại Tu viện Thánh Gia, Bình Xuân, Long khánh;*

1978 Cam kết lần đầu tại Nhà thờ GX Thánh Gia, Bình Xuân, Long Khánh;

* 1979 Vượt biển tìm đường tự do và đã ghé qua Mã-lai và Galang, In-đô; 

1980 Định cư tại Amelia, Louisiana;

1985 Cam kết vĩnh viễn trong Tu đoàn Nhà Chúa, GX Thánh Gia, Amelia, LA;

1986 Tốt nghiệp cử nhân Triết học tại ĐCV Thánh Giuse, Covington, LA; 

1990 Tốt nghiệp Cao học Thần Học tại Giáo hoàng học viện St. Mary of the Lake, Mundelein, IL;

Ngày 2 tháng 6 năm 1990: Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ chính toà Houma, LA; 

Từ năm 1990 – 2010: cha phó, cha xứ, cố vấn cho Đức giám mục, chủ tịch Hội đồng linh mục và các công việc khác trong Giáo phân Houma-Thibodaux, LA;

Từ năm 2010 – 2022: Được Bề trên trao phó trong nhiều chức vụ: Phó bề trên, Phụ trách Tu viện, Thư ký, Trưởng ban đào tạo;

Ngày 1 tháng 9 năm 2022: Bổ nhiệm chánh xứ GX Thánh Giuse, Grand Prairie, Texas.                                                  

Bài Đọc Trong Thánh Lễ Chúa Nhật - Năm C
Thông Báo
Copyright © 2022 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: dhpham2000@yahoo.com