Thánh Martin De Pores

GIÁO KHU III (GK THÁNH MARTINO)

Giáo khu III bao gồm một số gia đình công giáo ở thành phố Arlington và Fort Worth tham gia sinh hoạt mục vụ tại giáo xứ Thánh Giuse. Do phiên họp đầu tháng 11 năm 1993 và phiên họp ngày 18 tháng 3 năm 1994 có linh mục Chánh Xứ tham dự, Giáo Khu 3 nhận Thánh Martino De Pores làm Bổn Mạng, lễ kính nhằm ngày 6 tháng 11 mỗi năm. Đặc biệt do tình trạng địa lý xa cách và sự di chuyển của một số gia đình trong Giáo khu, do đó muốn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt liên tục, Giáo Khu 3 đã phải thay đổi Ban Trị Sự nhiều lần hơn các Giáo khu khác. Mỗi lần như vậy, phải thông báo, triệu tập, nhóm họp…nếu không phải vì tinh thần liên kết và cộng tác với giáo xứ thì khó mà duy trì được sự vẹn toàn và phát triển của một Giáo Khu như hiện nay. Tính từ năm 1994 đến nay đã có 7 Ban Trị Sự thay nhau phục vụ tại Giáo Khu III. Sau đây là danh sách của các Ban Trị Sự:

Nhiệm Kỳ I

Khu Trưởng: Ông Nguyễn Văn Vinh
Khu Phó: Ông Bùi Hoạt
Thư Ký: Ông Nguyễn Thọ Lập
Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
Ủy Viên Sống Đạo: Ông Vũ Ngọc Ty

Nhiệm Kỳ II

Khu Trưởng: Ông Bùi Hoạt
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Mão
Thư Ký & Thủ Quỹ: Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nhiệm Kỳ III

Khu Trưởng: Ông Vũ Quang Kỳ / Nguyễn Văn Đông
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Đông
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Hoàng Minh

Nhiệm Kỳ IV

Khu Trưởng: Ông Đào Anh Hùng
Khu Phó: Ông Phạm Quang Trung
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Lê Văn Mỹ

Nhiệm Kỳ V

Khu Trưởng: Ông Nguyễn Nho
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Lũy
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Thư

Nhiệm Kỳ VI

Khu Trưởng: Ông Hồ Văn Đức
Khu Phó: Ông Bùi Châu Long
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Thư

Nhiệm Kỳ VII

Khu Trưởng: Ông Nguyễn Văn Mão
Khu Phó: Ông Vũ Quang Trung
Thư Ký & Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Thư
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com