Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

GIÁO KHU I (GK CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM)

Theo ký ức của những giáo dân cư ngụ lâu năm nhất của Giáo Xứ Thánh Giuse, thì Giáo Khu l đã phôi thai theo thời gian từ năm 1986 đến năm 1993. Khi cố linh mục Huỳnh Tòa (gốc Giáo Phận Qui Nhơn) mới đến tạm cư tại Dallas năm 1988, thì những giáo dân Công Giáo Việt Nam định cư rải rác từ Allen, Coppell, Dallas, Ir-ving và cả những gia đình sống dọc theo Loop 12 từ Dallas-Irving đến Grand Prairie-Cedar Hill, đã mong muốn kết hợp nhau lại, tạo thành một nhóm Tín hữu với hy vọng có một linh mục Việt Nam đứng ra lo lắng cho đời sống tâm linh của họ. Cố linh mục Phêrô Huỳnh Tòa là người có công trong buổi đầu, sau đó là linh mục Nguyễn Huy Tưởng, kế đến là linh mục Nguyễn Vân Sơn.

Năm 1988, hơn 40 gia đình giáo dân Công Giáo trong vùng địa lý nói trên đã tập hợp lại dưới danh xưng Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo, được Cộng Đoàn Thánh Phêrô tặng một chiếc xe van để Ông Nguyễn Văn Tiền, trưởng Ban Xã Hội có phương tiện chuyên chở các con em trong Cộng Đoàn đi học Giáo lý. Năm 1991, khi linh mục Nguyễn Vân Sơn thành lập Cộng Đoàn Thánh Tâm ở Carrollton, ngài đã muốn 40 gia đình giáo dân Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo (tiền thân của Giáo Khu 1) nhập chung với Cộng Đoàn Thánh Tâm để cùng nhau sinh hoạt. Nhưng cũng chính trong thời gian này, tại thành phố Grand Prairie, một Ủy Ban Lâm Thời Tạo Mãi Thánh Đường đã tích cực vận động để xin Tòa Giám Mục cho phép thành lập một giáo xứ riêng cho giáo dân Việt Nam tại thành phố Grand Prairie. Như vậy, Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo, sau năm 1993, với những vị tiên phong như quý Ông Phạm Văn Hòe, Phạm Văn Đoàn, Trần Văn Thụy, Nguyễn Phái (Cố Phái), Nguyễn Văn Tiền, Nguyễn Hà Khắc Chung, Đỗ Hoàng Thiên, Nguyễn Văn Khai, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Thư… những người đã liên tục hợp tác trong Ban Trị Sự cũ, nay đã trở thành Giáo Khu 1 dưới thời linh mục Phêrô Nguyễn Tiến Đắc làm chánh xứ và Ông Trần Minh Hải làm Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ lâm thời (1993-1994).

Giáo Khu 1, nhận Lễ Bổn Mạng là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lễ kính nhằm ngày 24 tháng 11 mỗi năm. Ban Trị sự Giáo khu từ năm 1993 đến nay gồm có:

Nhiệm Kỳ I

Khu Trưởng: Ông Phạm Văn Đoàn
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Tiền
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Ông Nguyễn Văn Khai
Uỷ Viên Sống Đạo: Ông Nguyễn Văn Đức

Nhiệm Kỳ II

Khu Trưởng: Ông Nguyễn Văn Tiền
Khu Phó: Ông Nguyễn Văn Mẫn
Thư Ký kiêm Thủ Quỹ: Ông Hà Duy Hùng
Thủ Quỹ: Ông Lê Quốc
Copyright © 2024 St Joseph Vietnamese Catholic Church
1902 S. Beltline Rd., Grand Prairie, TX 75051 | Phone: 972-237-1700 or 972-237-1702 | Email: francisqbui@yahoo.com